Heeft tomaat rode kleur te danken aan een meteoriet?

Van de term survival of the fittest wordt vaak gedacht dat Charles Darwin (1809-1882) hem heeft bedacht om uit te leggen hoe evolutie werkt. Toch is die aanname foutief want deze term is van Herbert Spencer (1820-1903). Hij had Darwin's boek 'The Origin of Species' gelezen en meende dat survival of the fittest een goede manier was om de methodiek van Darwin's natuurlijke selectie uit te leggen. Darwin zelf had eigenlijk maar een vaag idee hoe soorten veranderden. Een veel betere theorie is het volslagen onbekend gebleven idee van quantavolutie. Zie hier voor veel meer informatie over dat onderwerp.

Ondertussen geloven wetenschappers dat plant- en diersoorten langdurig naast en met elkaar kunnen leven zonder dat er evolutie plaatsvindt. Eigenlijk heeft geen enkele bioloog nog een soort kunnen aanwijzen die daadwerkelijk geƫvolueerd is tot een andere soort. De evolutietheorie is thans iets aangepast en nu denkt men dat grote stress een overlevingsmechanisme in werking kan stellen en dat kan zorgen voor een nieuwe soort.

Met de term 'grote stress' bedoelt men tegenwoordig een ijstijd of de inslag van de meteoriet, die zo'n 65 miljoen jaar geleden bij Mexico insloeg en de ondergang van de dinosauriers inleidde. Die teloorgang was tegelijkertijd ook een kans voor de soorten die wel overleefden. Onderzoekers [1] van het tomatengenoom stelden vast dat het genoom van de oer- of prototomaat zo'n 65 miljoen jaar geleden plotseling verdrievoudigde en dat duidt op extreme stresscondities. Toen vele jaren later de omstandigheden langzamerhand weer verbeterden werden veel van die extra genen, waaronder die van de giftigheid, weer uitgeschakeld, maar wat bleef waren nieuwe genen die bijvoorbeeld zorgden voor vruchtontwikkeling en de rode kleur.

Dat jarenlang veredelen weinig invloed heeft op de soortvorming blijkt ook uit het feit dat onze huidige tomaat nauwelijks verschilt met zijn wilde voorouder, de Solanum pimpinellifolium. Die werd waarschijnlijk door de Spanjaarden vanuit Amerika meegenomen naar Europa en hij verschilt maar 0.6% met de moderne tomaat.

[1] The Tomato Genome Consortsium: The tomato genome sequence provides insights into fleshy fruit evolution in Nature - 2012

No comments:

Post a Comment