Tomaten en Aardappelziekte

Sinds 1800 waren aardappels voor de Ieren volksvoedsel numero uno. Dat betekende dat er massaal aardappels werden verbouwd op Ierse bodem, maar tegenwoordig weten we dat aan monoculturen behoorlijke gevaren kleven. Toen de aardappelziekte (Phytophthora infestans) toesloeg, verrotten de aardappels op het land, mislukte tussen 1845 en 1850 de aardappeloogst en als gevolg daarvan stierven naar schatting meer dan een miljoen Ieren de hongersdood.
Ondertussen is de rest van de wereld deze ramp bijna vergeten, maar wetenschappers[1] hebben ontdekt dat het organisme dat deze ramp veroorzaakte nog steeds een gevaarlijke bedreiging kan opleveren. Nieuwe gemuteerde versies van de Phytophthora infestans zijn in het bijzonder een gevaar voor boeren in Afrika en Azi├ź. De huidige vormen van deze schimmelachtige zijn heel lastig te bestrijden of te beheersen. Deze schimmelachtige is zo’n bedreiging vanwege een combinatie van een verhoogde agressiviteit, een vaardigheid om de resistentie van cultivars te overmeesteren en om het feit dat zijn in staat is gebleken om resistentie op te bouwen tegen een speciaal voor aardappelziekte bestemde fungicide.

Bovendien blijkt Phytophthora infestans ook nog eens 'besmet' te zijn met virussen van een type dat nog niet eerder werd aangetroffen: Phytophthora infestans RNA virussen (PiRV-1, PiRV-2 en PiRV-3) en Phytophthora endornavirus 1 (PEV1), het eerste endornavirus dat niet op een plant is aangetroffen[2].

Da’s geen goed nieuws, zo zult u opmerken, maar de aardappelziekte tast niet alleen aardappels aan, maar alle nachtschaden – tomaten, chilipepers, aubergines – worden bedreigd door deze ziekteverwekker.

Een erg natte zomer, zoals die van 2012 in Europa, levert perfecte omstandigheden voor de Phytophthora infestans op en hij zal deze kansen aangrijpen om zich verder aan te passen en te muteren tot een vorm die we misschien niet snel genoeg onder controle kunnen krijgen.

[1] Cooke et al: Genome analyses of an aggressive and invasive lineage of the Irish potato famine pathogen in PLos Pathogens - 2012 
[2] Cai et al: Phytophthora viruses in Advances in Virus Research - 2013

No comments:

Post a Comment