Tomaten en nematoden

Tot de nematoden behoren de aardappelcysteaaltjes (Globodera) en de wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne), die een behoorlijke schade kunnen aanrichten aan belangrijke economische producten, zoals aardappels, suikerbieten en tomaten.

Die nematoden zijn zeer kleine wormpjes. Deze parasitaire aaltjes huizen in de grond en tasten veelal de wortels aan van planten die aan een bepaalde stress (droogte, ziekte) blootstaan. Indien een plant geïnfecteerd raakt worden er gallen op de wortels gevormd. Daarin leven de aaltjes en die zuigen voedingsstoffen uit de plantencellen. Sommige namatodensoorten hebben een hechte band ontwikkeld met één of meerdere plantensoorten.

Zodra het aaltje eenmaal in een perceel is aangetroffen, is het kwaad reeds geschied. Ook hier is voorkomen beter dan genezen.
[Foto: www.nematoden.be]
Nematoden worden niet verspreid via zaad, maar kunnen wel aanwezig zijn in vegetatieve plantendelen die worden gebruikt voor vermeerdering zoals wortelstokken, bloembollen, knollen en pootgoed. Door de toegenomen internationale handel is de kans op verspreiding groter geworden. Controle van uitgangsmateriaal is dan ook zeer belangrijk. Verspreiding is ook mogelijk via grond die aan machines blijft kleven. Het is dan ook aangeraden machines, werktuigen en schoeisel grondig te reinigen alvorens men ze gebruikt op een nieuwe locatie. Grond, afkomstig van besmette percelen moet worden teruggebracht naar het oorspronkelijke veld.

No comments:

Post a Comment