Tomaten en Osteoporose

Na je dertigste levensjaar neemt de botdikte langzaam af. Een hoogwaardig voedingspatroon kan die afname echter jarenlang vertragen. Dat betekent dat je een dieet moet volgen met voldoende vitamine D (uit zonlicht), magnesium en calcium. Eiwitrijk en suikerrijk voedsel dient beperkt te zijn. Voorts wordt minimaal een half uur lichaamsbeweging per dag aanbevolen.

Osteoporose is een ziektebeeld waarbij de botmassa afneemt en verstoring van de botmatrix verstoord raakt. De microstructuur van het bot zal voortdurend verslechteren en daardoor is er een vergrote kans op botbreuken.

Wetenschappelijk onderzoek[1] heeft een positief effect aangetoond tussen een hogere inname van fruit waarin bioactieve stofjes zijn opgenomen. Daarbij wordt met een bijzondere interesse gekeken naar lycopeen, de rode kleurstof in tomaat.
[Foto: www.worldhealth.net]
Men denkt dat de effecten op osteoporose het gevolg zijn van de anti-oxiderende en ontstekingsremmende werking van lycopeen. Een ander onderzoek[2] draaide het om: wat zou er gebeuren indien proefpersonen een maand lang geen tomaten zouden eten. Het bleek dat uit allerhande metingen bleek dat de ontstekingswaarden bij vrouwen in de menopauze toenamen en dus was het niet verwonderlijk dat de onderzoekers tot de conclusie kwamen dat lycopeen nuttig is om het risico op osteoporose te verkleinen

Hoewel de uitkomsten van deze onderzoeken zeer positief lijken, acht men het toch van belang dat er in de toekomst veel meer onderzoek moet worden verricht. Vooralsnog is het uiteraard wel een goed idee om zoveel mogelijk tomaten of producten, waarin tomaten zijn verwerkt, in je dieet op te nemen.

[1] Shen et al: Fruits and dietary phytochemicals in bone protection in Nutrition Research - 2012] 
[2] Mackinnon et al: Dietary restriction of lycopene for a period of one month resulted in significantly increased biomarkers of oxidative stress and bone resorption in postmenopausal women in Journal of Nutrition, Health and Aging - 2011

No comments:

Post a Comment